Scensällskapet i Tanum

Styrelsen 2019

Scensällskapets styrelse 2019

Birgitta Andersson,

0525-209 63

birgulla.andersson@telia.com

Ingalill Carlsson,

0525-107 83

  inganigge@gmail.com
  Agneta Almeida   070-3112363   neta_almeida@hotmail.com

Reine Olson (ordförande)

070-6546628

reine.olson@netatonce.net

  Stefan Sjödin   070-5934921   stefan.sjoedin@hotmail.com

Ersättare: 

   Bibbi Vinerberg

  070-311 08 90

 
   Roger Olsson     070-586 60 92  

Revisor:  Bengt-Åke Ahlsén